Bewindvoering

Bewindvoering aanvragen? Klik hier.

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen, zoals een huis, en rechten, zoals het recht op loon of uitkering. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag en de belastingaangifte. Ondanks dat het geen primaire taak is van de de bewindvoerder zal hij echter wel proberen binnen zijn mogelijkheden schuldenregelingen te treffen.

Beschermingsbewind is niet hetzelfde als bewindvoering voor de WSNP

Een bewindvoerder voor de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) is aangesteld door de Rechtbank voor drie jaar en zorgt ervoor dat in deze periode een deel van het inkomen van betrokkene gereserveerd wordt voor de schuldeisers. Een beschermings-bewindvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde tijd. Deze twee vormen van bewind kunnen heel goed samen gaan. In dat geval heeft de betrokkene dus tijdelijk twee bewindvoerders.