Financiële dienstverlening

Als u in een problematische schuldensituatie verkeert, dan kunnen wij u helpen. Wij stellen samen met u een plan van aanpak op om u zo snel mogelijk aan te melden bij een bevoegde schuldhulpverleningsinstantie.

Minnelijk traject (MSNP)
Namens u benaderen wij de bevoegde schuldhulp-verleningsinstanties welke met de schuldeisers proberen de schulden te regelen en afspraken te maken over de hoogte van de aflossing van de schulden. Daarbij hanteren zij de VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) berekening volgens de RECOFA richtlijnen. Het streven is om binnen 36 maanden schuldenvrij te zijn.

Wettelijk traject (WSNP)
Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om wettelijke schuldsanering aan te vragen (eventueel in combinatie met een verzoek aan de rechtbank het aangeboden akkoord dwingend op te leggen aan de schuldeisers). De rechtbank wijst de WSNP-bewindvoerder aan die namens de schuldeiser ervoor verantwoordelijk is een zo hoog mogelijke boedelbijdrage te vergaren voor de aflossing van de schulden aan de schuldeisers.